• petokomorna tehnologija i širina krila 71mm
  • toplotna vrednost okvira do Uf=1,6W/m2K
  • stabilna konstrukcija okvira i ekstremni otpor od izobličavanja se temelji na čeličnom ojačanju
  • mogućnost opremanja bravama sa pet tačaka prihvatanja što povećava sigurnost vrata
  • atestirano na 100.000 otvaranja i zatvaranja što je ekvivalentno veku trajanja od 20 godina
  • mogućnost ispunjavanja različitim panelima i ostakljenjima do 45cm
  • visoki stepen integracije sa svim vrstama ulaznih vrata: jednokrilna i dvokrilna, u izvedbi sa panelom ili prečkom, s bočnim fiksom ili nadsvetlom, s otvaranjem prema unutra ili napolje
  • dostupan u nekoliko boja
vrata-arcade
Call Now Button